Bioron

Německá společnost BIORON Diagnostics GmbH vyvíjí, vyrábí a distribuuje širokou škálu PCR in-vitro diagnostických produktů. Firma Gali spol. s r.o. nabízí na českém trhu ve spolupráci s firmou BIORON Diagnostics GmbH dvě základní řady PCR produktů:

  • RT-PCR řada produktů s označením RealLine pro RT-PCR diagnostiku nukleových kyselin virů, bakterií a hub. Produktová řada RealLine zahrnuje i RT-PCR soupravy pro analýzu lidského genomu – především v oblasti onkologie. Jedná se o diagnostické soupravy pro detekce mutací v genech KRAS, BRAF a EGFR. Produktová řada RealLine zahrnuje také multiplexové RT-PCR diagnostické soupravy pro detekci sexuálně přenosných chorob. Jako příklad lze uvést soupravy RealLine Chlamydia / Ureaplasma urealyticum (Str-format) kat. číslo VBD0492 nebo RealLine Chlamydia / Mycoplasma genitalium (Str-format) kat. číslo VBD0490.
  • Multiplexová řada produktů s označením Multiplex PCR pro PCR diagnostku nukleových kyselin bakterií (např. MRSA, VRE, TBC či Clostridium). Řada Multiplex PCR je charakteristická klasickou PCR amplifikací a následnou reverzní hybridizací v jednotlivých odlamovatelných jamkách tzv. hybridizačního modulu. Výhodou této techniky je kompatibilita se standardním laboratorním vybavením, nezávislost na finančně nákladných přístrojích a možnost zpracování jakéhokoliv odebraného vzorku (z výtěru, krve, moče, bakteriální kultury atd.).

Produkty firmy BIORON Diagnostics GmbH splňují následující evropské normy:

  • EN ISO 9001:2008 „Quality Management System – QMS“
  • EN ISO 13485:2003 + AC:2009 „Medical Products – QMS“
  • CE označené výrobky splňují EU směrnice 98/79/EG o in vitro diagnostice a jsou registrovány a schváleny odpovědnými státními úřady