AB ANALITICA

Firma GALI spol. s r.o. se v roce 2013 stala oficiálním českým distributorem italské firmy AB ANALITICA s.r.l. (Padova). Firma AB ANALITICA s.r.l. je jednou z největších italských firem zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem in vitro diagnostických produktů (IVD) v oblasti virologie, bakteriologie, onkohematologie a molekulární genetiky. V souvislosti s produkcí IVD produktů získala firma AB ANALITICA certifikaci UNI EN ISO 9001 a následně, v roce 2006, také certifikaci UNI EN ISO 13485.

V nabídce firmy AB ANALITICA s.r.l. jsou zahrnuty především RT-PCR a end point PCR diagnostické soupravy pro detekci infekčních agens a detekci nejrůznějších mutací lidského genomu v oblasti onkologie, hematologie, onkohematologie, farmakogenetiky a dalších geneticky podmíněných chorob.

Neméně důležitou součástí nabídky firmy AB ANALITICA s.r.l. v oblasti infekční diagnostiky je skupina diagnostických souprav pro screening a genotypizaci virů HPV a HCV využívajících reverzní hybridizaci na stripu. Jedná se například o soupravy AMPLIQUALITY HPV – TYPE EXPRESS pro screening a genotypizaci virů HPV a AMPLIQUALITY HCV – TS pro genotypizaci viru HCV.

V oblasti analýzy lidského genomu nabízí mj. firma AB ANALITICA s.r.l. diagnostickou soupravu GENEQUALITY AB – THROMBO TYPE PLUS pro simultánní identifikaci nejdůležitějších mutací způsobujících trombózu pomocí DNA amplifikace a následné hybridizace na stripu. Souprava identifikuje následující mutace: F V Leiden, G1691A (Arg505Gln), F II, G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI 1 4G/5G, F V (HR2) H1299R.

Nabídka firmy AB ANALITICA s.r.l. zahrnuje mj. i soupravu GENEAQUALITY CD TYPE pro determinaci genetické predispozice k celiakii. Souprava stejně tak, jako výše uvedené kity, využívá specifickou reverzní hybridizaci na stripu a detekuje následující mutace: HLA-DQA1, HLA-DQB1 a HLA-DRB1.

Všechny diagnostické soupravy firmy AB ANALITICA s.r.l. jsou opatřeny CE značkou.