IMMUNOQUICK® NoRotAdeno


Akutní gastroenteritidy jsou stále nejčastější příčinou nemocnosti a mortality u dětí do 5-ti let na celém světě se 700 miliony nových případů za rok a 3-5 miliony úmrtími. Ačkoliv gastroenteritidy mohou být způsobeny bakteriemi, viry a parazity, mnoho studií popisuje viry jako nejdůležitější původce těchto onemocnění. Noroviry, Rotaviry, a Adenoviry jsou uváděny jako nejčastější virové patogeny způsobující akutní gastroenteritidu u dětí.

Souprava IMMUNOQUICK® NoRotAdeno představuje kvalitativní, laterální průtokovou imunoesej pro detekci Norovirů/Rotavirů/Adenovirů ze vzorků lidské stolice. Tento rychlý imunochromatický test má klasické kazetové uspořádání a využívá specifických monoklonálních protilátek potažených na testovací membráně. Hlavní přednosti tohoto testu je možnost simultánně detekovat přítomnost všech tří typů virů na jedné testovací kazetě. Pracovní postup je velmi jednoduchý a po nanesení vzorku je možné po 15 minutách odečítat výsledek testu. Do testu je také integrována interní kontrola, která umožňuje kontrolu, zda bylo použito dostatečné množství supernatantu, a zda byl dodržen správný pracovní postup.

Test vykazuje vysokou specifitu a senzitivitu, jsou stanoveny detekční limity testu pro jednotlivé typy virů a také byla studována zkřížená reaktivita s bakteriemi přítomných ve vzorcích stolice způsobujících různé symptomy akutní gastroenteritidy a bakteriemi, které se běžně vyskytují ve střevě.

Immunoquick NoRotAdeno