Anatolia Geneworks


Anatolia Geneworks je turecká biotechnologická firma, založená roku 2010, se specializací na molekulární diagnostiku. Firma je zaměřena na vývoj a výrobu real-time PCR souprav, souprav pro manuální i automatickou izolaci nukleových kyselin a také nabízí komplexní řešení v podobě přístrojové techniky, jak pro izolace nukleových kyselin, tak pro samotné real-time PCR.

  • Real-time PCR soupravy (Bosphore®)
  • Soupravy pro izolace DNA/RNA (Bosphore®, Magrev®)
  • Real-time PCR analyzátory (Montania®)
  • Automatické izolátory DNA/RNA (Magnesia®)

V nabídce firmy Anatolia Geneworks jsou především real-time PCR diagnostické soupravy pro detekci infekčních agens (HBV, HCV, CMV, HIV, Chlamydia t. a p., Aspergillus a další). Nabídka pokrývá vybrané virové, bakteriální a parazitární patogeny. Dále jsou u vybraných patogenů dostupné soupravy pro genotypizaci, například souprava Bosphore HCV Genotyping Kit  pro genotypizaci viru hepatitidy typu C. K dispozici jsou také multiplex PCR soupravy pro simultánní detekci vybraných patogenů (panel virových či bakteriálních meningitid, respirační panel).

Anatolia Geneworks však také nabízím real-time PCR soupravy pro analýzu lidského genomu. K dispozici jsou diagnostické soupravy pro detekci nejčastějších trombofilní mutací, panel pro mutační analýzu u familiární středomořské horečky a také soupravy pro analýzu mutací HLAB27 a HLA-B57:01 v HLA genech.

Všechny diagnostické soupravy firmy Anatolia Geneworks jsou opatřeny CE značkou.

Co se týče přístrojové techniky, tak společnost Anatolia Geneworks nabízí automatické izolátory DNA/RNA (Magnesia16; Magnesia2448) a také real-time PCR analyzátory (Montania 484; Montania 4896). Dostupné je také velké množství izolačních kitů pro automatickou i manuální izolaci nukleových kyselin.

Společnost Anatolia Geneworks je jednou z pěti biotechnologických firem na světe, která nabízí kompletní CE IVD řešení pro izolaci nukleových kyselin a následnou real-time PCR diagnostiku.

Anatolia Katalog 2018