URI systém

Mast Uri® systém je inovativní a efektivní poloautomat, který zahrnuje přístrojové vybavení, software a reagencie. Systém poskytuje zjednodušenou a cenově výhodnou alternativu pro mikrobiologickou analýzu vzorků moči.

Mast Uri® systém zahrnuje:
Mast Uri® Well – pomůcka pro pipetovaní s 96 LED šablonou pro přenos vzorků
– Mast Uri® Plates – 96-jamkové destičky s obsahem biochemických, antibiotických a kontrolních médií pro identifikaci bakterií a analýzu citlivosti antibiotik podle standardů EUCAST. Sady destiček jsou přizpůsobeny individuálním laboratorním požadavkům.
– Mast Uri® Dot – inokulátor, který současne v jediném kroku naočkuje 96 vzorků moči přibližně za 15 sec
– Mast Uri® Plus – laboratorní analyzátor s automatizovanou čtečkou deštiček Mast Uri® Plates
– Mast Uri® Locate – roztok používaný k označení, že deštičky Mast Uri® Plates byly inokulovány. Slouží jako orientační značka, aby byla zajištěna správná orientace destiček, umístěných v Mast Uri® Plus.