SSI ImmuLex Omni

ImmuLex ™ S. pneumoniae Omni je rychlý latexový aglutinační test pro detekci S. pneumoniae.

ImmuLexTM S. pneumoniae Omni je ready-to-use latexový test pro detekci všech 92 sérotypů Streptococcus pneumoniae přímo z pozitivní hemokultury nebo z čisté kultury. Pozitivní reakce je viditelná pouhým okem během 10 sekund.

Výše uvedený obrázek ukazuje čtyři reakce. Zleva doprava: Kruh 1 a 2 jsou pozitivní reakce – první v čisté kultuře a druhá v hemokultuře. Kruh 3 a 4 jsou negativní reakce.