HEp-2/DFS70 Knock-out IFA

Testování ANA pomocí imunofluorescenční metody na HEp2 substrátu se stal standartním skríningovým testem pro detekci specifických protilátek s vysokou klinickou citlivostí a specifičností. DFS70 protilátky vytvářejí obraz, který lze zaměnit za homogenní (spojený s DNA, histony a nukleozomy) nebo s jemným skvrnitým obrazem spojeným se systémovým autoimunitním revmatickým onemocněním (SARD).

HEp-2/DFS70 Knock-out IFA je nepřímý imunoflorescenční test pro detekci a kvatifikaci antinukleárních protilátek (ANA) v lidském séru. Na sklíčkach dodaných v této soupravě, jsou standardní HEp-2 (HEP2) smíšené s HEp-2 s “knocked out” genem psip1 (eHEP2) v poměru 1:9.

HEP2 buňky detekujou všechny specifické autoprotilátky oproti buňkám eHEP2, které jsou schopny detekovat všechny specifické autoprotilátky kromě DFS70 asociované s psip1 / LEDGF (Lens Epithelium Derived Growth Factor).