MAST-ICT – Indirect Carbapenemase Test


V současné době je velkým problémem šíření multirezistentních gramnegativních bakterií, především z rodu Pseudomonas, Acinetobacter a také z čeledi Enterobacteriaceae. Nejvýznamnějším typem rezistence je produkce karbapenemáz, které hydrolyzují většinu β-laktamových antibiotik, včetně karbapenemů. Především se jedná o enzymy KPC a MβL u enterobakterií a pseudomonád. Rozšíření kmenů produkující karbapenemázy významně komplikuje léčbu a jsou dokonce kmeny rezistentní ke všem dostupným antibiotikům.

Souprava ICT od společnosti Mast obsahuje sadu testů  pro screening produkce karbapenemáz typu KPC, MβL a OXA u baterií z čeledi Enterobacteriaceae a nově také u rodů Pseudomonas a Acinetobacter. Souprava využívá princip nepřímého karbapenemázového testu, kdy dochází za pomocí permeabilizačního činidla k uvolnění enzymu karbapenemázy z testovaného organismu a čímž dochází k rozkladu indikátorového antibiotika a růstu testovaného organismu. Souprava obsahuje 25 jednotlivých balení, každé obsahuje jedno testovací zařízení. Hlavní přednosti soupravy jsou snadné provedení a jednoduchá interpretace výsledků.