PathoFinder/PathoNostics

PathoFinder 

PathoFinder, nizozemský výrobce diagnostických PCR kitů, nabízí novou generaci komplexní molekulární diagnostiky infekčních onemocnění. Pomocí nejmodernějších PCR technologií je umožněna rychlá detekce a identifikace mnoha patogenů v klinických vzorcích.

Produkty PathoFinder jsou založeny na vlastních technologiích SmartFinder® a MultiFinder® multiplex PCR nebo na principu Real time PCR. S produkty PathoFinder multiplex PCR lze snadno identifikovat až 22 patogenů v jediném, snadno proveditelném multiplexním PCR testu. Řada RealAccurate® zahrnuje jak monoplexy, tak multiplexní Real time PCR.

PathoFinder se zaměřuje na respirační infekce, gastroenteritidy, virové meningitidy, pohlavně přenosné nemoci a lidské papilomaviry.

Multiplexy výrobce PathoFinder šetří čas, umožňují automatizaci a jsou nákladově efektivní a řeší tak tři hlavní aspekty zavedení komplexní molekulární diagnostiky v každodenní klinické praxi.

PathoNostics

PathoNostics je sesterskou firmou zabývající se diagnostikou mykologických infekčních onemocnění.

Cílem je vyvíjet Real time PCR pro diagnostiku povrchových a invazivních mykotických infekcí a zpřístupnit testy běžným laboratořím. Testy PathoNostics mají za následek podstatně rychlejší diagnózu a konkrétní identifikaci, což vede k včasnému zahájení cílené léčby. V současnosti jsou k dispozici čtyři produkty: AsperGenius®, DermaGenius®, PneumoGenius® a MucorGenius®.