Fuller

Americká firma FULLER LABORATORIES již více než 20 let vyvíjí, vyrábí a distribuuje klinické a veterinární diagnostické soupravy pro analýzu zoonóz a infekčních onemocnění přenášených hmyzími vektory. Nabídka firmy zahrnuje, mimo jiné, i IFA diagnostické soupravy pro analýzu sérových protilátek proti Anaplasmám, Bartonellám, Boreliím či Francisellám. U firmy FULLER LABORATORIES je samozřejmostí možnost individuálního objednání jednotlivých součástí diagnostických souprav jako jsou např. IFA substrátová sklíčka, kontrolní materiály nebo FITC značené konjugáty, určené jak pro humánní diagnostiku, tak pro diagnostiku veterinární. Produkty firmy FULLER LABORATORIES poskytují vysokou senzitivitu, specificitu a plně odpovídají veškerým požadavkům, které jsou na ně ze strany zákazníků kladeny. Všechny diagnostické soupravy firmy FULLER LABORATORIES jsou opatřeny CE značkou.