MASTAFLUOR Toxoplasma


Prvok Toxoplasma gondii se řadí do skupiny parazitických sporozoí. Nejčastěji infikuje savce, převážně kočky. Infekce člověka je nejvíce nebezpečná pro imunosuprimované osoby, u kterých může propuknout toxoplazmóza s těžkým průběhem. U imunokompetentních a zdravých lidí obvykle probíhá inaparentně, tedy bez příznaků. Za nejobávanější je považována primární infekce matky v prvním trimestru těhotenství, kdy dochází k přímému přenosu Toxoplasma gondii z matky na plod, čímž může způsobit poškození očí nebo CNS plodu. Příznaky můžou přetrvávat i několik týdnů, měsíců nebo i let po narození.

MASTAFLUORTM Toxoplasma je imunofluorescenční souprava určená pro detekci protilátek proti Toxoplasma gondii v lidském séru a slouží pro konfirmaci a diagnostiku infekce T.gondii. Společnost Mast nabízí různé varianty této diagnostické soupravy. Dostupné jsou soupravy pro detekci pouze IgM protilátek (MASTAFLUORTM Toxoplasma IgM) či pouze IgG (MASTAFLUORTM Toxoplasma IgG) a nebo je možné využít kombinovanou screeningovou soupravu (MASTAFLUORTM Toxoplasma Screen), která jako jediná souprava na trhu v ČR, umožňuje simultánní detekci protilátek všech tříd IgM/IgA/IgG a zároveň má CE značku. Soupravy jsou navíc dostupné v různých velikostních verzích a je možné k nim dokoupit i jednotlivé spotřební příslušenství.