Anti-DFS70 Antibody ELISA

Jedná se o ELISA test pro kvalitativní nebo semikvantitativní detekci anti-DFS70 IgG protilátek v lidském séru. Jamky jsou potaženy rekombinantně exprimovaným a purifikovaným antigenem DFS70.