Carba Plus (Entrobacteriaceae) – Set D73C

V současné době je velkým problémem šíření multirezistentních gramnegativních bakterií, především z rodu Pseudomonas, Acinetobacter a také z čeledi Enterobacteriaceae. Nejvýznamnějším typem rezistence je produkce karbapenemáz, které hydrolyzují většinu β-laktamových antibiotik, včetně karbapenemů. Především se jedná o enzymy KPC a MβL u enterobakterií a pseudomonád. Rozšíření kmenů produkující karbapenemázy významně komplikuje léčbu a jsou dokonce kmeny rezistentní ke všem dostupným antibiotikům.

Společnost Mast proto nabízí tuto soupravu antibiotických disků určených pro detekci produkce enzymů karbapenemáz a OXA-48 u čeledi Enterobacteriaceae. Souprava obsahuje 5 typově specifických sad disků, každá s obsahem 50 disků, které umožňují detekci a identifikaci KPC, MβL a OXA-48.  Hlavní výhody jsou snadná příprava s možností využít dispenzor disků a také zjednodušená interpretace výsledků pomocí elektronického kalkulátoru inhibičních zón.

Je třeba zdůraznit, že test je určený pouze pro bakterie z čeledi Enterobacteriaceae. Tato souprava disků není vhodná pro detekci karbapenemáz u Pseudomonas spp. nebo Acinetobacter spp. Disky D73C můžou poskytnout nejasný výsledek u klinických izolátů se získaným komplexem karbapenemáz a zprostředkovanými mechanismy rezistence.

Carba Plus (D73C) Příbalový leták

Carba Plus (D73C) Prospekt

Carba Plus (D73C) Kalkulátor