Bosphore HCV Genotyping Kit

Hepatitida typu C je virové infekční onemocnění jater. Akutní i chronický průběh onemocnění je často asymptomatický a absence léčby v akutní fázi vede k chronickému onemocnění, které může vyústit v cirhózu jater popřípadě v hepatocelulární karcinom jater. Onemocnění způsobuje virus hepatitidy C a proti onemocnění neexistuje žádná účinná vakcína. Virus hepatitidy C je malý, obalený RNA virus, který je rozlišován na šest hlavních genotypů (1-6) a více než sto subtypů. Je prokázáno, že jednotlivé genotypy mají odlišnou odpověď na léčbu a z tohoto důvodu je zásadní pro účinnou léčbu, znát příslušný genotyp viru zodpovědného za onemocnění.

Společnost Anatolia Geneworks nabízí real-time PCR diagnostickou soupravu pro detekci a genotypizaci viru hepatitidy C v lidkém séru či plasmě. Souprava je dostupná ve dvou verzích. Verze 1 pokrývá genotypy (1a/1b/1c-k/2/3/4), zatímco větší verze 3 umožňuje rozlišení všech hlavních genotypů (1a/1b/1c-k/2/3/4/5/6). V soupravách jsou zahrnuty pozitivní i interní kontroly a analytická senzitivita je stanovena na 100 IU/ml. Soupravy jsou kompatibilní s většinou stávajících přístrojů pro real-time PCR a jsou opatřeny CE značkou. Vyhledávání