FOB Gold

FOB Gold NG – kvantitativní stanovení Hb ve stolici

Katalog. č.: 11 560N. Nová metodika od firmy Sentinel Diagnostics pro kvantitativní stanovení hemoglobinu (Hb) ve stolici. Jedná se o imunochemickou latexovou, aglutinační metodu, která se vyznačuje vysokou citlivostí, specificitou, rychlostí a jednoduchostí provedení v porovnání s konvenčními manuálními testy (např. Haemoccult). Stanovení lidského Hb ve stolici je založeno na imunologické reakci antigen-protilátka, kdy lidský Hb přítomný ve vzorku, reaguje s polyklonální protilátkou adsorbovanou na latexových částicích za vzniku aglutinovaných částic, jejichž nárůst je monitorován turbidimetricky při 570 nm. Metodika je plně kompatibilní s běžně používanými biochemickými analyzátory. Pro hygienický odběr vzorku i pro vlastní analýzu je využívána speciální odběrová zkumavka.

FOB Gold Obecné informace

FOB NG Reagencie 11560N

FOB Gold Tube 11561

FOB Gold Calibrator 11573

FOB Gold Control 11570

Návod na odběr vzorku stolice pro pacienty