Sentinel Diagnostics


Sentinel Diagnostics je firma s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vývoje a produkce diagnostických souprav pro klinickou biochemii a hematologii, které jsou určeny pro použití v klinických laboratořích a dalších zdravotnických zařízeních. Firma vyrábí kapalné reagencie včetně kalibrátorů a kontrol pro použití na běžných automatických analyzátorech.

Firma Sentinel byla mezi několika prvními společnostmi, které splňovaly Evropské směrnice 98/79/CE pro in-vitro diagnostiku. Dodržování těchto směrnic je základem pro vývoj veškerých produktů, ve snaze zajistit všechny bezpečnostní požadavky a zajistit bezpečnost zdraví pacientů.

V oblasti klinické biochemie (lipidové parametry, enzymy, eletrolyty, glykovaný hemoglobin HbA1c, atd.) jsou pro svoji vysokou kvalitu nejžádanější soupravy na stanovení CRP Ultra se širokým rozsahem měření, HDL cholesterolu, okultního krvácení FOB, Apolipoproteinu A1, B a dalších plazmaproteinů, amoniaku, feritinu, atd.