NanoCHIP

Firma GALI spol. s r.o., společně s izraelskou firmou Savyon Diagnostics, zavádí na tuzemský trh mikročipovou technologii NanoCHIP, která spojuje výhody inovativní nanočipové technologie a multiplex PCR. Základem metodiky je mikročip, který obsahuje 400 testovacích míst (padů), z nichž každé je tvořeno platinovou elektrodou, křemíkovým mikroobvodem a na povrchu každého testovacího místa se nachází permeabilní gelová vrstva. Tato gelová vrstva obsahuje streptavidin, pomocí kterého se vytváří vazba s biotinylovanými jednovláknovými oligonukleotidy, které fungují jako tzv. „capture oligonukleotidy“. Díky těmto biotinylovaným molekulám nukleových kyselin je umožněna přesná hybridizace amplikonu (vzorku). Detekce je fluorescenční, pomocí fluorescenčně značených sond, které se specificky váží k hybridním molekulám.

Systém NanoCHIP lze již v dnešní době využít pro diagnostiku geneticky podmíněných chorob, jako je např. Cystická fibróza, Gaucherova choroba, Spinální muskulární atrofie apod. V následující době je cílem našeho společného zájmu, uvést na tuzemský trh i diagnostiku virových, bakteriálních a parazitárních panelů. V nabídce se objeví např. Respirační virový panel (RVP), Transplantační virový panel (TVP), Gastrointestinální bakteriální či parazitární panel (GIP), HPV panel či Bakteriální pneumoniální panel.