Savyon Diagnostics Sero CT RT Sero CP RT

Nové ELISA soupravy Sero CT RT a Sero CP RT od firmy Savyon Diagnostics pro diagnostiku protilátek proti Ch. trachomatis a Ch. pneumoniae. Soupravy jsou charakteristické následujícími výhodami: 1. Doba inkubace pouze 30 minut – krátká doba analýzy (pouze 90 min.), 2. Všechny reagencie jsou připraveny k použití, 3. Soupravy obsahují cut off kontroly, 4. Všechny inkubace jsou prováděny při laboratorní teplotě (22-28 st. celsia), 5. Pracovní postup je přizpůsoben a validován pro automatizované použití, 6. Stejný pracovní postup, ředění a inkubační časy u obou souprav.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *