Školení ve Biocheck GmbH, Münster

Ve druhém lednovém týdnu v roce 2019 se naši prodejci zúčastnili dvoudenního školení v německé firmě sídlící v Münsteru – Biocheck GmbH. Produktem této firmy je kvantitativní multiparametrový test na screening alergií a autoimunitních onemocnění u lidí nebo detekce alergií u zvířat.

Firma Biocheck nám poskytla vynikající zámezí, příjemné prostředí a hlavně velmi přátelský kolektiv. Měli jsme možnost poznat celý tým firmy, jejich pracovní prostředí a vidět přímou výrobu produktů Polycheck.

Hlavní náplní školení pro naše prodejce bylo se detailně seznámit se všemi produkty, vidět v praxi výrobu multiparametrových testů, testování a také proces kontroly, který probíhá, než jsou soupravy odeslány zákazníkům a mít možnost se dotázat na všechny dotazy a v neposlední řadě poznat společnost Biocheck. Největší část školení byla věnována velmi preciznímu představení automatickému testování souprav Polycheck pomocí přístroje AP Blot Elite. Naši prodejci měli možnost s automatem pracovat, vyzkoušet si samostatné testování, nastavení a kalibraci přístroje a hlavně také vyhodnocení a pracování se softwarem Biocheck Imaging Software (BIS).

Od této chvíle Vám tedy naši prodejci mohou poskytnout kompletní informace o produktech firmy Biocheck a rádi Vám pomůžou s případným zaučením a nastavením softwaru BIS nebo automatického přístroje AP Blot Elite.

PathoFinder/PathoNostic – naše školení v Maastrichtu.

Druhý lednový týden jsme využili pozvání našich nových obchodních partnerů, firem PathoFinder
a PathoNostics a odjeli jsme do nizozemského Maastrichtu, kde jsme absolvovali školení, které nám umožní nabídnout vám moderní produkty, zaměřené na molekulární diagnostiku infekčních patogenů
a poskytnout vám dostatečnou podporu pro jejich zavedení do rutinní laboratorní praxe.

Školení probíhalo dva dny a každý den byl věnován jedné firmě. První den byl zaměřen na hlavní dvě produktové řady firmy PathoFinder. Probrali jsme technické aspekty a unikátní technologii, na které jsou postaveny velké multiplex panely 2SMART a následně také menší real-time PCR soupravy z řady Quadruplex. Poté jsme absolvovali prohlídku zázemí firmy, spolu s návštěvou moderně vybavených laboratořích, kde probíhá výroba, testování a také kontrola kvality všech produktů. V odpoledním bloku jsme probrali obchodní strategii a výhody oproti konkurenčním soupravám a následně také zaškolení v programu FastFinder, který velmi usnadní interpretaci výsledků získaných pomocí 2SMART panelů.

Druhý den jsme pokračovali ve školení se zástupci firmy PathoNostics. Postupně jsme probrali nejdůležitější informace k jejich čtyřem hlavním produktům, které jsou zaměřeny na diagnostiku fungálních patogenů a rezistencí na specifickou léčbu. V laboratořích jsme prošli technické aspekty izolačních protokolů, nastavení real-time PCR přístrojů a klíčové kroky v analýze výsledků.

Již když jsme na školení odjížděli, tak jsme měli představu o kvalitě firem PathoFinder a PathoNostics. Nicméně i tak bylo naše očekávání předčeno, nejen vysokou profesionalitou a odbornou vyspělostí obou firem, ale také příjemným a přátelským přístupem, který nám připomněl prostředí naší vlastní firmy. Nakonec nám zbyl i čas na procházku v krásném prostředí Maastrichtu, který zcela jistě stojí za návštěvu.

Spermatozoa-Ab ELISA

Firma Gali spol. s r.o. zavádí na trh ELISA soupravu Spermatozoa Ab od německé firmy IBL. Jedná se o novou ELISA soupravu zaměřenou na kvantitativní detekci autoprotilátek proti povrchovým antigenům spermatických buněk v lidském séru/plasmě. Souprava se v porovnání s konkurenčními kity vyznačuje především vyšší senzitivitou a specificitou. Všechny vzorky jsou inkubovány v duplikátech (v jamkách s naneseným antigenem a v jamkách bez antigenu), čímž je zajištěna možnost vyloučit falešně negativní výsledky testu, které jsou velmi časté u konkurenčních souprav. Podrobnější informace Vám rádi poskytnou naši odborní poradci.

Systém BACT-R Plus

Automatický systém pro kultivaci mikroorganismů citlivých na kyslík od francouzské firmy Sobioda, jejímž výhradním distributorem v ČR se stala firma Gali spol. s r.o. Systém BACT-R Plus nahrazuje všechny původní chemické postupy pro anaerobní, mikroaerobní kultivace a CO2 suplementace. Systém vytváří ve velmi krátkém čase požadovanou atmosféru (počítačově regulovanou) pro kultivaci organismů citlivých na kyslík. Používání systému BACT – R Plus je z ekonomického hlediska velmi výhodné v porovnání s metodami vytvářejícími plyny chemickou cestou.

Savyon Diagnostics Sero CT RT Sero CP RT

Nové ELISA soupravy Sero CT RT a Sero CP RT od firmy Savyon Diagnostics pro diagnostiku protilátek proti Ch. trachomatis a Ch. pneumoniae. Soupravy jsou charakteristické následujícími výhodami: 1. Doba inkubace pouze 30 minut – krátká doba analýzy (pouze 90 min.), 2. Všechny reagencie jsou připraveny k použití, 3. Soupravy obsahují cut off kontroly, 4. Všechny inkubace jsou prováděny při laboratorní teplotě (22-28 st. celsia), 5. Pracovní postup je přizpůsoben a validován pro automatizované použití, 6. Stejný pracovní postup, ředění a inkubační časy u obou souprav.